Pitanja i odgovori

Pitanje:

Zašto dolazi do pražnjenja baterije, iako ne koristim vozilo?

Do pražnjenja baterije najčešće dolazi zbog većeg broja potrošača koji troše struju i kada se vozilo ne koristi. Ukoliko je ta struja iznad 20mA, možete očekivati primetnu ispražnjenost već nakon 14 dana, naročito ako je baterija nižeg kapaciteta.

Pitanje:

Koja je razlika između ćelije i baterije?

Najmanja elektrohemijska jedinica u bateriji je ćelija. Ćelija nema kućište i nema konektore koji bi omogućili njeno direktno korišćenje. Obično se povezuje sa susednim ćelijama putem varene veze.
Za razliku od ćelije, baterija se lako prepoznaje po kućištu koje sadrži sve kontakte neophodne za povezivanje. Kućište je najčeešće obeleženo markom proizvođača i obeležjima baterije, poput napona i kapaciteta.

Pitanje:

Koliko dugo starterska baterija može da se skladišti?

U zavisnosti od temperature okruženja, starterska baterija može da skladišti i do 12 meseci bez negativnih efekata. Imajte u vidu da je neophodno da baterija bude napunjena, odnosno da njen napon bude oko 12.7V. Za svaki slučaj, napon bi trebalo proveravati svaka tri meseca i dopuniti bateriju ako se izmeri napon niži od 12.5V.

Pitanje:

Kako se ispoljava kratak spoj na bateriji?

"Spoljni" kratak spoj se desi kada se terminali baterije povežu bilo kakvim elektro-provodnim materijalom (žica, metalni predmeti...). U zavisnosti od tipa baterije, u slučaju takvog kratkog spoja mogu nastati vrlo ozbiljne posledice. Na primer, doći će do porasta temperature elektrolita, što će uticati na povećanje pritiska unutar baterije, a to uzrokuje otvaranje sigurnosnog ventila i naglo izlivanje elektrolita. Elektrolit (kiselina) je vrlo toksičan pa se u slučaju kontakta sa njim treba obratiti lekaru, ako niste upoznati sa njegovim karakteristikama. U nekim slučajevima može doći do otkazivanja sigurnosnog ventila, što će uzrokovati eksploziju baterije.

Pitanje:

Da li spoljna temperatura utiče na performanse baterije?

Od svih spoljnih faktora, temperatura ima najveći uticaj na karakteristike punjenja i pražnjenja baterije. Elektrohemijske reakcije koje se odvijaju unutar baterije, a koje se mogu smatrati njenim srcem, vrlo su zavisne od spoljne temperature.