Otkup starih Akumulatora

Stari olovni akumulatori sa sumpornom kiselinom su jedan od najrasprostranjenijih zagađivača životne sredine. U Srbiji postoje hiljade tona starih, korišćenih akumulatora u industrijskim zonama, auto-servisima, garažama itd, koji se sakupljaju i prerađuju na neadekvatan način i koji su stalan izvor štetnog zračenja a zagađuju tlo, zemljište i vodotokove.

Naše preduzeće ima dozvolu za sakupljanje i otkup starih olovnih baterija, koje se nakon otkupa prosleđuju fabrikama za reciklažu otpadnog olova. Prednosti reciklaže su: ušteda energije, ekološki efekat i ekonomski efekat u racionalnom korišćenju mineralnih resursa. Ukoliko želite da prodate svoje stare akumulatore možete nam uputiti na broj 022/431-432 ili nam poslati e-mail na adresu [email protected].

Transport i skladištenje starih akumulatora vršimo u skladu sa Zakonom i dozvolom za upravljanje opasnim otpadom. Vozila za transport su atestirana, akumulatori se smeštaju u kontejnere predviđene za tu namenu, a vozači imaju dozvolu za prevoz opasnih materija. Pored toga, u saradnji sa svim partnerima promovišemo ekološku svest koja će nam omogućiti život u manje štetnom okruženju.