ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

Svet baterija se ne obvezuje da će Vas izveštavati o promenama u svom mišljenju ili informacijama. Bilo mišljenja ili procene koje su ovde nalaze odražavaju trenutno mišljenje autora, koje može biti podložno promenama bez prethodne najave i ne odražavaju nužno mišljenje BB Elektronika ili bilo koje njene kćerke-kompanije ili povezane kompanije. 

Unapred nije određeno da li i u kojim intervalima će iznesene informacije biti ažurirane. Zadržavamo pravo na promenu mišljenja izraženih u našim dokumentima u bilo koje vreme bez prethodnog obaveštenja. Svet baterija nema obavezu ažurirati, izmeniti ili dopuniti ove dokumente ili na drugi način obavestiti čitatelja u slučaju da se bilo koje pitanje ovde navedeno, ili bilo koje mišljenje/procena navedena u ovim dokumentima, promeni ili naknadno postane netačna. Ovi dokumenti se temelje na informacijama koje su dostupne javnosti. Svet baterija je učinio sve kako bi se osigurala pouzdanost u istraživanju informacija objavljenih u ovim dokumentima, kao i pri odabiru izvora informacija koje su upotrebljene. Preuzeta je razumna briga kako bi se osiguralo da informacije sadržane u ovim dokumentima nisu neistinite ili obmanjujuće u trenutku sastavljanja istih. 


Svet baterija ne daje nikakve izjave ili garancije s obzirom na tačnost, potpunost, prikladnost, pravovremenost ili kontinuiranu dostupnost podataka dostupnih u ovim dokumentima ili s obzirom na izvor podataka koji se koristi. 
Ni Svet baterija niti njeni pojedinačni direktori, službenici ili zaposleni ne prihvataju nikakvu odgovornost niti obavezu za bilo koji trošak, gubitak ili štetu koje nastanu iz ili na  bilo koji način  povezan s  korišćenjem svih ili  bilo kojeg  dela ovih dokumenata. 

Ovi dokumenti su samo u informativne svrhe i ne uzimaju u obzir specifične okolnosti svakog korisnika. Autorska prava i prava baze podataka postoje nad ovim dokumentima i ne mogu se prodati, reprodukovati, distribuirati ili objavljivati od strane bilo koga, za bilo koju svrhu bez prethodne izričite saglasnosti Sveta baterija. Ovi dokumenti se distribuiraju i na raspolaganju su primarno u elektronskoj formi. Molimo vas navedite izvor u slučaju citiranja. Dodatne informacije dostupne su na zahtev.