Kvalitet i garancija

Smatramo da je posvećenost kvalitetu osnovni uslov uspešnog poslovanja. Svi proizvodi koje možete pronaći na našem sajtu proizvode se u skladu sa najnovijim standardima proizvodnje, dok se pre isporuke krajnjem korisniku svaki proizvod testira u našem preduzeću. Dobavljači Sveta baterija su pažljivo selektovani tako da je procenat reklamacionih prijava sveden na minimum, a proizvodi često traju višestruko duže od nominalnog životnog veka.

U zavisnosti od vrste, garantni rok za proizvode koje možete kupiti na našem sajtu kreće se od jedne do četiri godine. Na reklamacione prijave odgovaramo u roku od sat vremena a zatim se prema kompletiranju zahteva po reklamaciji odnosimo sa najvećom hitnošću.