Kapacitet baterije

 

Šta je C ili K?

 

Šta je to 20HR ili 5HR u oznaci kapaciteta?

 

2C ili 10C pri punjenju?


Kapacitet Baterije - Svet Baterija

Na ova pitanja ćemo odgovoriti i detaljno objasniti u narednom tekstu.

Struja punjenja zavisi od kapaciteta baterije i po standardu je C10 primer za 10Ah struja punjenja je 1A tj. deseti deo kapaciteta , za 100Ah je 10A struja punjenja. Kod novih tipova baterija li-ion ili li-polimer standardno punjenje je C2 tj. polovina kapaciteta pa za 1000mAh podešavamo struju punjenja 1000/2 daje 500mA.

 

Sad kada smo razumeli odnos struje pri punjenju baterija lako ćete razumeti i odnos struje pri pražnjenju.

 

Uzmimo bateriju od 100Ah sa oznakom 20hr ili C20 što predstavlja 100/20 tj. 5A po satu. Pražnjenjem baterije od 100Ah sa 5A konstantno potpuno napunjena baterija će trajati 20sati. Mada, kada istu bateriju želimo da praznimo sa duplo većom strujom 10A dobićemo samo 8 sati rada.
Što je za istu bateriju C20 100Ah, C10 je 80Ah. Ovo nam pokazuje da se baterije dizajniraju u zavisnosti od struje praznjenja i kao obaveza je da u tehničkim karakteristikama baterije bude jasno naznačen odnos kapaciteta u odnosu na razne struje pražanjenja. Pošto na samoj bateriji nema mesta da se napišu svi ovi proračuni univerzalno je dodeljen reiting C20 ili 20hr i na bateriju stoji 12V100Ah (20hr). Slične baterije sa istim kapacitetom 100Ah (20hr) nemaju uvek isti odnos pri pražnjenju sa većim strujama. Često nam to može ukazati i sama težina baterije i njene dimenzije. 
Kod novijih tipova baterija C rejting ima bitnu ulogu jer ukoliko nije jasno naznačen to predstavlja da baterija ne sme bitu pražnjena sa visokim strujama. Svaka struja koja prelazi duplo veći kapacitet baterije tj. za 2000mAh (2Ah) struja pražnjenja ne sme biti veća od 4000mA (4A).
C reiting se uglavnom upotrebljava jer bliže označava upotrebu baterije, da li je to baterija za visoke struje pražnjenja ili baterija za niske struje pražnjenja.

 

C1 predstavlja pražnjenje za 1h,
C2 - 0.5C predstavlja pražnjenje za 2h,
C5 - 0.2C predstavlja pražnjenje za 5h,
C10 - 0.1C predstavlja pražnjenje za 10h.
Sa druge strane kada bateriju praznimo sa
2C vreme pražnjenja je 30minuta,
5C vreme pražnjenja je 12minuta,
10C vreme pražnjenja je 6minuta,
20C vreme pražnjenja je 3minuta.

 

Ove karakteristike su nam jako bitne kada želimo izmeriti stvaran kapacitet baterije i za tu namenu koristimo specijalne instrumente i testere.

 

Ovi instrumenti mere vreme i struju pražnjenja baterije do određenog dozvoljenog napona pražnjenja. Ukoliko bi praznili bateriju ispod dozvoljenog napona odmah bi je trajno oštetili.
Za olovne 12V baterije donji napon je 10.5V , za 6V baterije donji napon pražnjenja je 5.25V.
Za NiMh ili NiCd baterije 12V donji napon je 10V, za 9.6V je donji prag 8V, za 7.4V donji prag je 6V.
Za li-ion ili li-polimer baterije 12.6V (11.1V/10.8V) baterija se prazni do 9V, za 8.4V (7.4V/7.2V) donji prag je 6V i za 4.2V (3.7V/3.6V) donji prag je 3V.
Tako da za bateriju od 1Ah praznimo strujom 1A za 1h instrument će prikazati 100% kapacitet, ali ukoliko bi baterija bila ispražnjena za 30minuta to bi nam dalo indikaciju 50% što bi značilo da baterija ima samo 50% kapaciteta.
U zavisnosti od vrste baterije i njene namene vršimo određenu analizu i testiranje kapaciteta. Parametri koje podešavamo na instrumentima nisu univerzalni i unose se u zavisnosti od tehničkih karakteristika baterije ili ćelije koju ispitujemo.
Poseban je slučaj kod testiranja startnih akumulatora gde ne obraćamo posebnu pažnju na merenje kapaciteta već samo na udarnu moć - startnu struju. Po našem standardu udarna struja se označava u EN-ima i predstavlja udarnu struju u prvih pet sekundi. Za tu namenu koristimo posebne instrumente.

IZVOR INFORMACIJA